Hvidovre | Danmark

Lokale nyheder

Klik her

Vores historie

Klik her

Vores område

Klik her

Vedtægter

Klik her

100 Års festen

100 Års festen

Strandøre fylder 100 år

Strandøre fylder 100 år

Grundejerforeningen fejrer i 2019 sit 100-års jubilæum. Det vil blive festligholdt lørdag den 8. juni 2019. Indbydelserne er rundsendt til alle medlemmerne sammen med referatet fra årets generalforsamling. TILMELDINGEN FOREGÅR HOS KARINA KØKKEN, STRANDMARKSVEJ 23. DER KAN TILMELDES 2 PERSONER PR. MATRIKEL. PRISEN ER 200 KR/PRES. VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL EN […]

Klimakonkretiseringsplan vedtaget

Klimakonkretiseringsplan vedtaget

På baggrund af Skybrudsgruppens arbejde henover sommeren er der udarbejdet en konkretiseringsplan, der skitserer, hvordan STRANDØRE over en årrække kan blive klimasikret. Planen blev godkendt politisk på et møde i Teknik/miljø den 29/11-17. De projekter, der er foreslået i planen, har en overordnet karakter, og vil i fremtiden skulle beskrives, vurderes og realiseres individuelt. Næste skridt vil være […]

Tilmelding til Nyhedsbrev

Tilmelding til Nyhedsbrev

Bestyrelsen udgiver et elektronisk nyhedsbrev 3-4 gange årligt, hvor vi orienterer om nogle af de aktuelle sager, vi arbejder med. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske ved at sende navn, adresse og emailadresse til strandoreweb@gmail.com. Så sørger vi for registreringen. Venlig hilsen, Bestyrelsen

Inspiration til regnvandsløsninger

Inspiration til regnvandsløsninger

Haveselskabet_regnvand_som_ressource_2014. Jordbearbejdning-ved-etablering-af-regnbede Regnvandsløsninger

Hør, hvordan vi sikrer vores boliger ...

Hør, hvordan vi sikrer vores boliger mod styrtregn

Skybrudsgruppen, som er nedsat af Hvidovre Kommune, kan nu fremlægge den første udgave af en fremtidsplan for, hvordan vi kan sikre os mod oversvømmelser fra kraftige regnskyl. Grundejerforeningens bestyrelse deltager aktivt i Skybrudsgruppen med ideer til planen, så vi samtidig gør vores område grønnere og mere trafiksikkert. Planen præsenteres på et offentligt møde lørdag den 16. september […]

Risikoen for oversvømmelser ved skybr...

Risikoen for oversvømmelser ved skybrud

Store dele af Strandøres område ligger meget lavt og er derfor meget udsat for oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Som en del af Klimatilpasningsstrategien har Hvidovre kommune i samarbejde med SWECO udarbejdet et kort (se nedenfor), der viser, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Kortet skal bruges til at prioritere indsatsen mod oversvømmelser – et arbejde, der skal løses i et […]

Referat af den ordinære generalforsam...

Referat af den ordinære generalforsamling 2019

Referat Generalforsamling 2019

Strandøre i medierne!!!

Strandøre i medierne!!!

Formanden i TV2 omkring klimasikring, vandstandsstigninger og sluseport!

Debathøring om vindmøller

Debathøring om vindmøller

Bestyrelsen henviser til følgende debatopslag vedrørende vindmøller på Avedøre Holme. Debat opslag vindmøller