Skip to main content

Generalforsamling 2023 (nu med nyt budge...

Generalforsamling 2023 (nu med nyt budget)

Kære grundejer i Strandøre Grundejerforeningen Strandøre afholder den årlige ordinære generalforsamling torsdag den 16. marts kl. 19:00. Igen i år afholdes den i teatersalen i Frihedens Idrætscenter. Tilmelding til generalforsamlingen på strandoreweb@gmail.com senest fredag den 10. marts kl. 12:00. Så er indkaldesen send ud på mail og på papir til dem som har ønsket det. Her […]

Rolig Bolig

Rolig Bolig

Vores medlem i kommunens støjudvalg fik på sidste møde kendskab til denne hjemmeside: https://roligbolig.dk/ Her vil man kunne hente inspiration til hvordan man selv kan støjisolere sin have og bolig. Her er hvad de bla. selv skriver på hjemmesiden: På denne hjemmeside har vi samlet information om trafikstøjen som udfordring i boligen – herunder hvad […]

Brændeovne

Brændeovne

Det er nu fyringssæson, gas og el er blevet dyrt og derfor tager mange grundejere måske deres brændeovn eller pejs i brug igen. Vi opfordrer selvfølgelig til at bruge sund fornuft og kun brænde lovligt træ af. Læs Kommunens PDF om emnet: Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Eller læs nogle af de […]

Nyt om Amagermotorvejen

Nyt om Amagermotorvejen

Kære Grundejer Så er der nyt i sagen om udbygningen af Amagermotorvejen. “Sneglen” der skulle gå gennem vores grønne område i syd, er heldigvis taget af bordet. Der kom over 500 høringssvar, så VD har været på arbejde, for at læse og finde svar og evt. løsninger på de fleste bekymringer. De har sammenfattet høringssvarene, […]

Regler om hegn ud til vej

Regler om hegn ud til vej

Der er flere grundejere der vælger at sætte nyt hegn op ud til vores fælles veje og stier. Det må man ikke, med mindre det er et levende hegn. Læs mere her… Uddrag fra Lokalplan 341 Ikraftagelsesdato: 29/3-2021 […] Der er kommet en række nye regler for udformningen og brugen af de ubebyggede arealer på […]

Ny affaldsordning (opdatering 2022)

Ny affaldsordning (opdatering 2022)

Nye regler på vej om afhentning ved skel Kilde Hvidovre kommunes facebook-side: LIGE NU: – Beholdere til pap er leveret til de villaer, som ikke allerede har tilmeldt sig papordningen. Det koster ikke ekstra at have en papbeholder. Vi tømmer den hver 4. uge. – Dine beholdere skal stå i skel, når de skal tømmes. […]

Regler for hækklipning

Regler for hækklipning

Hækken skal trimmes, men hvornår, hvor meget og hvordan. Find Hvidovre kommunes regler for hegn og hæk mod offentlig vej her: https://www.hvidovre.dk/Borger/BoligOgByggeri/Hus-have/Renholdelse-af-fortov Det er dette billede du skal kigge efter. 20 cm fra hæk til fortovs-flise-kant.