Der har fra tid til anden være initiativ til at kigge på trafiksaneringen i vores område. Dels har der været specifikke henvendelser fra grupper af familier i grundejerforeningen og dels har der på tidligere generalforsamlinger været ytret om at vi tager emnet op. Hermed så gjort.

Vores kvarter undergår i disse år en hastig forandring fra “sølvbryllupskvarter” til et eftertragtet kvarter for børnefamilier. Det betyder at vores veje hver dag anvendes af mange børn som cykler til og fra skole, fritidshjem, børnehave, klub og idrætsforeninger. Det er derfor vigtigt at vi som forældre trygt kan sende vores børn afsted og derfor er det vigtigt at hastigheden kommer ned på vores veje.

Nedenstående billede viser den lidt spøjse placering af “bump” og de nye foranstaltninger man kunne forestille sig. Det er bemærkelsesværdigt at de nuværende bump ligger meget tæt og ikke dækker indgangsvejene til kvarteret.

Visualisering af eksisterende "bump" og et bud på hvor nye fartreducerende indgreb kan placeres.

Visualisering af eksisterende “bump” og et bud på hvor nye fartreducerende indgreb kan placeres.

Placeringen af de nye foranstaltninger kunne placeres som ovenfor angivet. Det kunne være nye “bump”, blomsterkummer eller små rundkørsler. Det vil være genstand for en senere diskussion.

Bumpet mod syd er placeret i krydset mellem Lodsvej og Bavnevej hvor rigtig mange børn dagligt køre til enten skole, fritidshjem eller “Klub”. Formentligt det kryds i vores område hvor flest børn krydser vejen. Dernæst er Lodsvej en hovedindfaldsvej til vores område og det er derfor vigtigt at få dæmpet farten allerede her.

Bumpet mellem I C Lembrechts Alle og Beringgårdsvej er også en vigtig indgangsåret til området og der har tidligere været fremsat ønsker fra beboere om at netop dette kryds blev trafiksaneret. Desuden er der god plads i krydset, eventuelt til at lave en rundkørsel.

Det sidste kryds ved Åmarken er ligeledes en indgang til vores område og mange har erfaret at det sidste stykke af Strandbovej anvendes som “racerbane” til tider. Desuden ophører cykelstien i netop dette kryds.

 

Vi høre gerne din mening om trafiksaneringen i området! Skriv din kommentar eller forslag her på hjemmesiden. Vi vil dernæst samle alle ideer og overveje hvorledes vi kommer videre.