Bestyrelsen orienterer hermed om de forestående og ganske vidtrækkende planer for Vigerslevparken/Harrestrup Å hos vores naboer i København. Der er udarbejdet meget ambitiøse genopretningsplaner for åen (se link nedenfor), der også har indflydelse på Hvidovresiden i form af klimasikring og diger. Vigerslevparken står for skud allerede næste år. For den nederste del af Harrestrup Å, som grænser op til Strandøre er der planer om en bro samt en dæmning på sydsiden – dog først i 8.fase dvs. 20120-21. Der vil løbe meget vand i åen inden da……..

Visualisering af Harestrup Å i fremtiden!

Visualisering af Harestrup Å i fremtiden!

Yderligere information findes i en kort pdf-udgave “Den korte udgave” eller kan hentes på hjemmesiden.

/Bestyrelsen