Bestyrelsen i Grundejerforeningen Strandøre følger aktivt med i Københavns Kommunes planer, om at opstille 4 kæmpe vindmøller ved Kalvebod Syd, på den østlige kyststrækning af Kalveboderne. Strandøre mener, at man bør finde en anden placering på grund af urimelige store konsekvenser for naturen, miljøet og dyrelivet samt tab af uerstattelige rekreative værdier. Det er Strandøres opfattelse, at vindmøller af den planlagte størrelse på dette sted vil have en meget negativ og ødelæggende effekt på vores område, dels pga. af lyd og støjgener for mennesker og dyr, dels pga. en ødelæggende effekt på den rekreative værdi og oplevelsen af den grønne horisont mod øst fra Kystagerparken mod Amager Fælled. Desuden strider planlægningen mod Fingerplanen for Hovedstadsområdet, der med de grønne kiler imellem fingrene har igennem årtier (siden 1947) været hjørnestenen i den overordnede byplanlægning for hovedstadsområdet.

Strandøre indsendt i februar 2012 høringssvar til Københavns Kommune, og bidrog samtidig til Det Grønne Råds høringssvar i samme sag. Derudover har Hvidovre Kommune også afgivet høringssvar. Alle 3 høringsvar påpeger de nævnte negative effekter for Hvidovre. Status for de planlagte vindmøller er i januar 2015, at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i efteråret 2014 på trods af høringssvarene vedtog tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 238 ”Grøften” med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33 samt miljøvurdering for store vindmøller på Kalvebod Syd. Dog er der indgået aftale mellem Københavns og Hvidovre kommunes borgmestre, om at undersøge mulighederne for en alternativ placering af de 4 vindmøller. HOFOR er således i færd med at undersge muligheden for at placere møllerne på ydersiden af Avedøre Holme, hvor der i forvejen er placeret 3 kæmpemøller.

Vi afventer med spænding en afgørelse i sagen.