Heldigvis har man valgt at give Hvidovre kommune medhold i sagen om kæmpevimdmøllerne. Læs mere her;

http://www.hvidovre.dk/Hvidovre/presse/pressemeddelelser/2015/03/Vindmoellesag.aspx

Vi i grundejerforeningen er lettede over beslutningen og takker alle for den gode kampånd!