Hermed viderebringes forslag til risikostyringsplan for Køge bugt. I planen får en sluseløsning udfor motorvejsbroen ved Avedøre holme en fremtrædende plads. Grundejerforeningen støtter denne ide da det vi sikre området mod stormfold og vi vil arbejde på et høringssvar.

Vi modtager meget gerne kommentarer.