Hvidovre | Danmark

Ny kommuneplan i høring!

Grundejerforeningen gør opmærksomhed på Hvidovre kommunens hjemmeside omkring Kommuneplanen. Kommuneplanen er et digert værk på 300 sider der beskriver status og udvikling for Hvidovre i de næste 12 år. Interesserede kan følge nedenstående link.

http://www.hvidovre.dk/Service/Nyheder/2015/09/kommuneplan.aspx

1 Kommentar

 1. Jørgen Leth Jørgen Leth
  11/11/2015    

  Grundejerforeningen Strandøre har fremsendt følgende bemærkning til Kommuneplan 2014:

  Afsnit 4.7 Kolonihaver
  I Hvidovre kommune findes der ifølge Kommunalplanens redegørelse 300 ikke-varige kolonihaver i Præstemosen, Svarø og Kystengen ud over de varige haver.

  I afsnittet beskrives Kommunalbestyrelsens målsætning som:
  • De eksisterende, varige kolonihaveområder skal fastholdes som rekreative områder
  til gavn for storbyens beboere
  • Der skal ikke planlægges for nye kolonihaveområder i Hvidovre.

  Grundejerforeningen Strandøre efterlyser her, at Kommunalbestyrelsen beskriver en målsætning for de ikke-varige kolonihaver. Det bør beskrives, om områdernes status som ikke-varige ønskes bibeholdt frem til et nærmere defineret tidspunkt, eller om man ønsker at udfase disse områder som kolonihaveområder, så arealerne kan indgå til andre formål. Begrebet ikke-varig forudsætter, at der tages stilling til et udløbstidspunkt.

  Afsnit 6.2 Oversvømmelser fra havet.
  Strandøres område langs Kalveboderne gør det til et af de mest udsatte område for oversvømmelse indenfor Hvidovre Kommune. Grundejerforeningen Strandøre bifalder den løsningsmodel mod stormflodssikring, der består af sluseporte ved Avedøre Holme syd for Kalvebodsbroen. Denne løsning er i vores øjne den mest fremtidssikrede og den mest skånsomme løsning i forhold til de sårbare naturområder indenfor Kalvebodsfredningen og de tilhørende Natura 2000 fuglebeskyttelsesområder. Den skitserede alternative digeløsning, hvor der etableres et fremskudt dige langs Strandsumpen, mener vi vil have en uoprettelig skadelig indvirkning på naturområderne. Der vil ikke kunne findes tilsvarende naturområder, der kan kompensere for de tabte habitatområder som følge af etableringen af digeløsningen. Strandøre mener derfor, at en digeløsning bør opgives til fordel for en sluseløsning.

  På vegne af Grundejerforeningen Strandøre

  Jørgen O. Leth, næstformand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *