Med den stigende interesse for droner henviser bestyrelsen til de specielle regler for droneflyvning.

Når du skal flyve med droner, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i den danske lovgivning for droner (også kaldet ubemandede luftfartøjer). Disse regler er til for at fremme sikkerheden i luftrummet, privatlivets fred samt den almene sikkerhed. Overtrædelser af disse regler kan medføre bødestraffer.

Der er nogle forskellige områder af lovgivningen, som du i praksis skal være særligt opmærksom på. Disse områder ses af denne figur. Flere informationer kan hentes på

http://droner.dk/regler-for-droneflyvning