Store dele af Strandøres område ligger meget lavt og er derfor meget udsat for oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Som en del af Klimatilpasningsstrategien har Hvidovre kommune i samarbejde med SWECO udarbejdet et kort (se nedenfor), der viser, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Kortet skal bruges til at prioritere indsatsen mod oversvømmelser – et arbejde, der skal løses i et samarbejde mellem de enkelte grundejere og kommunen.

SKYBRUDSGRUPPEN, består af interesserede grundejere i området. Gruppen, der blev etableret i forbindelse med Gummistøvleturen den 20. maj. Næste arrangement er en en præsentation af gruppens arbejde på et offentligt møde på Plejecenter Strandmarkshave den 16. september 2017 kl. 14-16.

OVERSVØMMELSEKORT