På baggrund af Skybrudsgruppens arbejde henover sommeren er der udarbejdet en konkretiseringsplan, der skitserer, hvordan STRANDØRE over en årrække kan blive klimasikret. Planen blev godkendt politisk på et møde i Teknik/miljø den 29/11-17. De projekter, der er foreslået i planen, har en overordnet karakter, og vil i fremtiden skulle beskrives, vurderes og realiseres individuelt. Næste skridt vil være at udarbejde et dispositionsforslag for projekterne. Herefter følger en proces med detailplanlægning og myndighedsbehandling inden projektet kan overgå til anlægsfase. Fremadrettet skal der være fokus på klimasikring i forbindelse med nye kommunale anlæg, for eksempel når der kan udarbejdes lokalplaner, trafiksaneres (f.eks. Strandbovej) eller skabes nye grønne miljøer (Kystagerparken og Papagøjestien). Private grundejere skal allerede nu begynde at arbejde med, hvordan de kan klimasikre deres bolig og håndtere regnvandet. Grundejerforeningen vil fortsat være med i implementeringen af planen.

Download planen nedenfor eller fra Hvidovre kommunes hjemmeside.

Ideer til klimasikring af Strandøre