Kære Strandøremedlem

Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Strandøre den 10. marts.

Af hensyn til bespisning beder vi om, at man så vidt mulig tilmelder sig generalforsamlingen på strandoreweb@gmail.com inden den 3. marts.

BEMÆRK at generalforsamlingen i år afholdes på Plejecenter Strandmarkshave.

Vedhæftet herunder: Dagsorden, regnskab 2019 og budgetforslag 2020.

På bestyrelsens vegne, Jørgen Leth, formand