Den 24. november 2019 plantede vores forening en Eg, som en markering af vores 100 års jubilæum i grundejerforeningen.

Vores Borgmester Helle Adelborg, som jo selv bor i vores område, tog godt fat og fik kastet jord godt rundt om træet. Hendes folk fra Hvidovre Vej & Park, havde hjulpet med at grave hullet og har senere sat dette beskyttende stativ op, så vores træ kan vokse sig stort og stærkt.

Så er egen sprunget ud. Og faktisk efter dette billede er taget har kommunen nu givet træet en “madpakke” som sidder rundt om træets fod og skal hjælpe yderligere til at vores træ vokser som det skal.

Skiltet ved 100 års Egen

Skiltet er ikke p.t. så pænt, men vi arbejder på at få det pænere.