Hvidovre Kommune er i gang med at erstatte de gamle byplanvedtægter med nye lokalplaner. Det sker bl.a. fordi en afgørelse fra Planklagenævnet siden oktober 2019 har begrænset kommunens mulighed for at give dispensation for et bebygget areal på over 1/5 af grundens areal. En ny lokalplan vil ændre denne praksis samt fastsætte en række andre forhold for vores område. Et forslag til lokalplan for den nordlige del af Strandmarkskvarteret, som Strandøre hører under, har været i høring indtil den 9/10. Strandøres bestyrelse har afgivet et høringssvar. Derudover har vi sammen med Lodsgårdens grundejerforening skrevet et åbent brev til alle kommunalpolitikerne for at påpege nogle af de bekymringer vi ser i forslaget bl.a. med hensyn til byggehøjde.

Læs lokalplanforslaget, vores høringssvar samt brevet til politikerne herunder.