Vi har modtaget følgende besked fra Hvidovre kommune i sagen om lugtgenerne fra rensningsanlægget ved Harrestrup Å og Åmarken station.

[…]

Tak for din henvendelse om lugtgener i området omkring Åmarkens station.

Der er forskellige kilder til lugt i området, og derfor mange forskellige parter, der skal samarbejdes med. Hvidovre Kommune er i dialog med HOFOR, BIOFOS, Miljøstyrelsen samt Københavns Kommune om sagen.

I sidste uge har der været tilsyn på pumpestationen med Hvidovre Kommunes tilsynsteam, HOFOR samt Miljøstyrelsen.

Vi arbejder målrettet for at finde en løsning, for at få nedbragt generne for borgerne i området.

—-Venlig hilsen

Louise Svensson Kristensen
Miljømedarbejder

Hvidovre Kommune
Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre