Som grundejerforeningen vil vi gerne gøre noget ved vores lokale biodiversitet. Vi søger derfor penge i ‘Grøn by puljen” for at kickstarte et lokalt forankret projekt omkring biodiversitet. Projektet har vi kaldt “Blomsterhav Hvidovre Syd” og sigter på at udvikle en plan for vores område som har fokus på biodiversitet. Konkret vil vi som en første aktivitet etablerer ‘blomsterøer’ langs Strandbovej samt plante blomster og ændre plejeplanen i Engstrandslinjen så der kommer flere vilde blomster.

Vi søger frivillige engagerede personer der vil gå ind i dette projekt sammen med os og kommunen. Ønsker du at blive Ambasadør for en blomsterø på Strandbovej eller hjælpe med såning af blomster i Engstrandslinjen har vi brug for sig. Alle udgifter håber vi på at kunne finansiererne via vores ansøgning, men arbejde med afskrældning af jordlag, såning og vedligehold vil vi gerne have din medvirken til! Da blomsterne er selvsående og vilde kræver det et minimalt arbejde fra den enkelte grundejer på sigt. Vi synes det er vigtigt hvis også børn kan inddrages i dette arbejde.

Kontakt os på

Strandoreweb@gmail.com

Hilsner Jørgen og Jeppe