Grundejerforeningens festlige arrangementer varetages af festudvalget. For flere detaljer kontakt

Festudvalgsformand
Benny Erving
Tavlekærsvej 69
Tlf. 36 49 64 72
E mail:

For at se vores arrangementer, så klik derovre —>