Skip to main content

Nye affaldsordninger

Nye affaldsordninger

Nye regler på vej om afhentning ved skel 1. januar 2022 kommer der nye regler, så dit affald bliver hentet ved skel, hvis du bor i hus eller rækkehus. Det betyder, at du kan: 1. Køre skraldet ud før det bliver hentet 2. Lave plads til de 4 affaldsbeholdere ude ved vejen, så du undgår […]

Regler for hækklipning

Regler for hækklipning

Hækken skal trimmes, men hvornår, hvor meget og hvordan. Find Hvidovre kommunes regler for hegn og hæk mod offentlig vej her: https://www.hvidovre.dk/Borger/BoligOgByggeri/Hus-have/Renholdelse-af-fortov Det er dette billede du skal kigge efter. 20 cm fra hæk til fortovs-flise-kant.

Nyt om lugtgenerne ved Åmarken station

Nyt om lugtgenerne ved Åmarken station

Vi har modtaget følgende besked fra Hvidovre kommune i sagen om lugtgenerne fra rensningsanlægget ved Harrestrup Å og Åmarken station. […] Tak for din henvendelse om lugtgener i området omkring Åmarkens station. Der er forskellige kilder til lugt i området, og derfor mange forskellige parter, der skal samarbejdes med. Hvidovre Kommune er i dialog med […]

Hjertestarteren

Hjertestarteren

En hjertestarter bevilget af TrygFonden er blevet opsat på Naturhytten ved Sdr. Kystagervej og ved den nordlige indgang til Kystagerparken. Kursus i Hjerte-lungeredning afholdt for 7 af foreningens medlemmer, der alle bor tæt på hjertestarteren. TrygFonden ansøges om støtte til yderligere et kursus i efteråret 2020. Når I alligevel går tur i området, kan man […]

Bo Trygt

Bo Trygt

Til generalforsamlingen havde vi spurgt TrygFonden om vi ikke kunne få et foredrag om sikring af egen bolig. Det ville de meget gerne være med til, så vi havde besøg af Per Kragh, som har haft en karriere inden for politiet og nu som frivillig BoTrygt konsulent. Han viste nogle film og fortalte derefter, om […]

100 Års Egen

100 Års Egen

Den 24. november 2019 plantede vores forening en Eg, som en markering af vores 100 års jubilæum i grundejerforeningen. Vores Borgmester Helle Adelborg, som jo selv bor i vores område, tog godt fat og fik kastet jord godt rundt om træet. Hendes folk fra Hvidovre Vej & Park, havde hjulpet med at grave hullet og […]