Hvidovre | Danmark

Posts af Jeppe Rich

Forslag til risikostyringsplan for Kø...

Forslag til risikostyringsplan for Køgebugt

Hermed viderebringes forslag til risikostyringsplan for Køge bugt. I planen får en sluseløsning udfor motorvejsbroen ved Avedøre holme en fremtrædende plads. Grundejerforeningen støtter denne ide da det vi sikre området mod stormfold og vi vil arbejde på et høringssvar. Vi modtager meget gerne kommentarer.

Referat general forsamlingen 2015

Referat general forsamlingen 2015

For det underskrevne referat klik på GF2015  

Farvel til vindmøllerne

Farvel til vindmøllerne

Heldigvis har man valgt at give Hvidovre kommune medhold i sagen om kæmpevimdmøllerne. Læs mere her; http://www.hvidovre.dk/Hvidovre/presse/pressemeddelelser/2015/03/Vindmoellesag.aspx Vi i grundejerforeningen er lettede over beslutningen og takker alle for den gode kampånd!

Foråret er på vej men vinteren fik vi...

Foråret er på vej men vinteren fik vi da!

Godt nok er foråret på vej, men vinteren 2014/2015 bød endnu engang på sjov og ballade for børn og voksne på Bjerget. Her ses en vovehals på spring ved “Djævlebakken”. Grundejerforeningen sender en venlig hilsen til Kommunen som sørgede for at græsarealerne omkring bakken var klippet for optimal fart!

Status på vindmøllerne

Status på vindmøllerne

Der er dialog mellem Hvidovre og Københavns kommune om en mulig alternativ placering. I øjeblikket afventer vi nyt fra denne dialog og vil opdaterer siden så snart der kommer nyt. Vi henviser også til http://www.stopkalvebodmoller.dk/  

Helhedsplan Harestrup Å

Helhedsplan Harestrup Å

Bestyrelsen orienterer hermed om de forestående og ganske vidtrækkende planer for Vigerslevparken/Harrestrup Å hos vores naboer i København. Der er udarbejdet meget ambitiøse genopretningsplaner for åen (se link nedenfor), der også har indflydelse på Hvidovresiden i form af klimasikring og diger. Vigerslevparken står for skud allerede næste år. For den nederste del af Harrestrup Å, […]

Bankospil, 6. november 2014 kl. 19.00...

Bankospil, 6. november 2014 kl. 19.00 i Lille Frihedens Selskabslokaler

Grundejerforeningen Strandøre afholder igen det populære Bankospil Torsdag den 6. november 2014 kl. 19.00 i Lille Frihedens Selskabslokaler Med 10 ordinære spil med lige så mange plader man ønsker. Vi bruger ikke de gamle pap plader. Alle der har 1 række, 2 rækker samt BANKO får gevinster, i øvrigt er der også sidegevinster. Til slut […]

Trafiksanering i vores område?

Trafiksanering i vores område?

Der har fra tid til anden være initiativ til at kigge på trafiksaneringen i vores område. Dels har der været specifikke henvendelser fra grupper af familier i grundejerforeningen og dels har der på tidligere generalforsamlinger været ytret om at vi tager emnet op. Hermed så gjort. Vores kvarter undergår i disse år en hastig forandring […]