Skip to main content

Triathlon i vores nabolag 2022

Triathlon i vores nabolag 2022

Kære Strandøremedlem På vegne af Hvidovre Triatlon Club videresendes nedenstående og vedhæftede information:   Hvidovre Triathlon Club afvikler lørdag den 13. august stævne på Hvidovre havn. Stævnet vil berøre flere beboere i området, som både vil modtage sms fra Hvidovre kommune samt vedhæftet info i postkassen. Alligevel er det vores erfaring fra sidste år, at […]

Udbygning af Amagermotorvejen (støj)

Udbygning af Amagermotorvejen (støj)

Kære Grundejer Vejdirektoratet har for nylig lagt deres forslag til udvidelsen af Amagermotorvejen E20 ud til høring. På Vejdirektoratets hjemmeside (linket her), kan du læse om ideer og begrundelser for udvidelsen. Vi i bestyrelsen er selvfølgelig i gang med at lave et høringssvar der vil blive afsendt lige efter støjmødet Torsdag (5. maj). Du, som […]

Regler om hegn ud til vej

Regler om hegn ud til vej

Der er flere grundejere der vælger at sætte nyt hegn op ud til vores fælles veje og stier. Det må man ikke, med mindre det er et levende hegn. Læs mere her… Uddrag fra Lokalplan 341 Ikraftagelsesdato: 29/3-2021 […] Der er kommet en række nye regler for udformningen og brugen af de ubebyggede arealer på […]

Ny affaldsordning (opdatering 2022)

Ny affaldsordning (opdatering 2022)

Nye regler på vej om afhentning ved skel Kilde Hvidovre kommunes facebook-side: LIGE NU: – Beholdere til pap er leveret til de villaer, som ikke allerede har tilmeldt sig papordningen. Det koster ikke ekstra at have en papbeholder. Vi tømmer den hver 4. uge. – Dine beholdere skal stå i skel, når de skal tømmes. […]

Regler for hækklipning

Regler for hækklipning

Hækken skal trimmes, men hvornår, hvor meget og hvordan. Find Hvidovre kommunes regler for hegn og hæk mod offentlig vej her: https://www.hvidovre.dk/Borger/BoligOgByggeri/Hus-have/Renholdelse-af-fortov Det er dette billede du skal kigge efter. 20 cm fra hæk til fortovs-flise-kant.

Projekt blomsterhav er i gang!

Projekt blomsterhav er i gang!

Vedens bedste grundejerforening tog i dag skovlen i den anden hånd og begyndte på vores blomsterprojekt. Ved slutningen af dagen havde ikke mindre end 27 grundejere langs Strandbovej lavet blomsterbede! Nogle store, nogle runde og nogle mindre. Mere end 40 personer, børn som voksende, var mødt op ved Strandørehuset kl. 10. Her blev dagens program […]

Lav blomsterrabatter i din have: Part 1

Lav blomsterrabatter i din have: Part 1

Områdets biodiversitet starter i din have og det er nemt og få flere blomster. I min have har jeg netop plantet vilde blomster i en række ‘blomsterrabatter’ og jeg vil poste udviklingen hen over sæsonen. Jeg har anvendt “Turfline blomstereng” som fås i mange byggemarkeder, men andre blandinger kan også bruges. Først har jeg fjernet […]

Medlemmer søges til lokalt projekt om bi

Medlemmer søges til lokalt projekt om biodiversitet

Som grundejerforeningen vil vi gerne gøre noget ved vores lokale biodiversitet. Vi søger derfor penge i ‘Grøn by puljen” for at kickstarte et lokalt forankret projekt omkring biodiversitet. Projektet har vi kaldt “Blomsterhav Hvidovre Syd” og sigter på at udvikle en plan for vores område som har fokus på biodiversitet. Konkret vil vi som en […]