Hvidovre | Danmark

Posts i kategori Klima og stormflod

Inspiration til regnvandsløsninger

Inspiration til regnvandsløsninger

Haveselskabet_regnvand_som_ressource_2014. Jordbearbejdning-ved-etablering-af-regnbede Regnvandsløsninger

Strandøre i medierne!!!

Strandøre i medierne!!!

Formanden i TV2 omkring klimasikring, vandstandsstigninger og sluseport!

Ny kommuneplan i høring!

Grundejerforeningen gør opmærksomhed på Hvidovre kommunens hjemmeside omkring Kommuneplanen. Kommuneplanen er et digert værk på 300 sider der beskriver status og udvikling for Hvidovre i de næste 12 år. Interesserede kan følge nedenstående link. http://www.hvidovre.dk/Service/Nyheder/2015/09/kommuneplan.aspx

Forslag til risikostyringsplan for Kø...

Forslag til risikostyringsplan for Køgebugt

Hermed viderebringes forslag til risikostyringsplan for Køge bugt. I planen får en sluseløsning udfor motorvejsbroen ved Avedøre holme en fremtrædende plads. Grundejerforeningen støtter denne ide da det vi sikre området mod stormfold og vi vil arbejde på et høringssvar. Vi modtager meget gerne kommentarer.

Status på klimatilpasning 2014

Status på klimatilpasning 2014

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre har vedtaget “Strategi for Klimatilpasning 2014”, der fastlægger generelle mål, rammer og prioriteringer af de kommende års arbejde med klimatilpasning i kommunen. Den konkrete stillingtagen og udmøntning af planen afklares i de efterfølgende konkretiseringsplaner, hvor borgere og brugere inddrages aktivt. Strandøres høringssvar på Strategiplanen kan ses her: Høringssvar fra Grundejerforeningen Strandøre                                       10. september 2014 Det […]

Helhedsplan Harestrup Å

Helhedsplan Harestrup Å

Bestyrelsen orienterer hermed om de forestående og ganske vidtrækkende planer for Vigerslevparken/Harrestrup Å hos vores naboer i København. Der er udarbejdet meget ambitiøse genopretningsplaner for åen (se link nedenfor), der også har indflydelse på Hvidovresiden i form af klimasikring og diger. Vigerslevparken står for skud allerede næste år. For den nederste del af Harrestrup Å, […]