Ny lokalplan for Strandøre på vej

Hvidovre Kommune er i gang med at erstatte de gamle byplanvedtægter med nye lokalplaner. Det sker bl.a. fordi en afgørelse fra Planklagenævnet siden oktober 2019 har begrænset kommunens mulighed for at give dispensation for et bebygget areal på over 1/5 af grundens areal. En ny lokalplan vil ændre denne praksis samt fastsætte en række andre […]