Skip to main content

Regler om hegn ud til vej

Regler om hegn ud til vej

Der er flere grundejere der vælger at sætte nyt hegn op ud til vores fælles veje og stier. Det må man ikke, med mindre det er et levende hegn. Læs mere her… Uddrag fra Lokalplan 341 Ikraftagelsesdato: 29/3-2021 […] Der er kommet en række nye regler for udformningen og brugen af de ubebyggede arealer på […]