Skip to main content

Status på klimatilpasning 2014

Status på klimatilpasning 2014

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre har vedtaget “Strategi for Klimatilpasning 2014”, der fastlægger generelle mål, rammer og prioriteringer af de kommende års arbejde med klimatilpasning i kommunen. Den konkrete stillingtagen og udmøntning af planen afklares i de efterfølgende konkretiseringsplaner, hvor borgere og brugere inddrages aktivt. Strandøres høringssvar på Strategiplanen kan ses her: Høringssvar fra Grundejerforeningen Strandøre                                       10. september 2014 Det […]

Helhedsplan Harestrup Å

Helhedsplan Harestrup Å

Bestyrelsen orienterer hermed om de forestående og ganske vidtrækkende planer for Vigerslevparken/Harrestrup Å hos vores naboer i København. Der er udarbejdet meget ambitiøse genopretningsplaner for åen (se link nedenfor), der også har indflydelse på Hvidovresiden i form af klimasikring og diger. Vigerslevparken står for skud allerede næste år. For den nederste del af Harrestrup Å, […]