Hvidovre | Danmark

Posts i kategori Trafikken i vores område

Trafiksanering i vores område?

Trafiksanering i vores område?

Der har fra tid til anden være initiativ til at kigge på trafiksaneringen i vores område. Dels har der været specifikke henvendelser fra grupper af familier i grundejerforeningen og dels har der på tidligere generalforsamlinger været ytret om at vi tager emnet op. Hermed så gjort. Vores kvarter undergår i disse år en hastig forandring […]