Bestyrelsen udsender som noget nyt fra 2017 nyhedsbreve om bestyrelsens arbejde. Vi regner med at nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året, og håber på at nyhedsbrevet vil inspirere jer til komme med kommentarer, forslag og ideer til bestyrelsen.

Nyhedsbrev nr. 1

Nyhedsbrev nr. 2